AVmania.e15.cz

Redakce

Šéfredaktor: Jaromír Puk

Stálí spolupracovníci: Tomáš Holčík, Alexandr Bray, Marek Čech, Daniel Valenta, Jiří Brenner, Jiří Dvořák

Adresa redakce

AVmania.cz
Mladá fronta a.s.
Jakubská 5
602 00 Brno

Vydavatel

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
www.mf.cz

Názory vyslovené v diskusích čtenářů nejsou názory provozovatele webu, a ten za obsah těchto vyslovených názorů neodpovídá.

Podmínky spolupráce

Veškerá autorská práva k internetovému magazínuvykonává vydavatel. Jakékoli užití kterékoli části internetového magazínu, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Redakcí nevyžádané nabídnuté příspěvky se nevracejí. Právní režim vydání nabídnutých autorských děl se řídí autorským zákonem v platném znění a dalšími navazujícími právními předpisy. Zasláním příspěvku autor uděluje pro případ jeho vydání vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě v časopisu vydavatele, stejně jako zařazení do monitoringu vybraných distributorů dat, a zároveň tím vyjadřuje souhlas s tím, že po dobu pěti let ode dne uveřejnění příspěvku není oprávněn jej vydat bez předchozího souhlasu vydavatele. Zasláním příspěvku současně autor vyjadřuje souhlas s tím, aby vydavatel tato oprávnění zcela nebo zčásti poskytl třetí osobě. Autorská odměna bude uhrazena v měsíci následujícím po měsíci uveřejnění díla ve výši dle ceníku vydavatele, do kterého je možné nahlédnout v redakci vydavatele.

Další článek